A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA" CỦA MỖI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa" chiều ngày 09/05/2022, chi bộ trường tiểu học Hương Giang đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

 

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ Đặng Thị Thu Hà và Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Soa. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có mặt đầy đủ 19 Đ/c Đảng viên trong chi bộ.

 (Đ/c Đặng Thị Thu Hà, Bí thư chi bộ và Đ/c Nguyễn Thị Soa, Phó bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề)

 

                     Không khí nghiêm túc của các Đ/c Đảng viên trong chi bộ trường Tiểu học Hương Giang

Theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị đối với từng Đảng viên, cũng như mỗi Đảng viên trong chi bộ trường học. “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Sau khi nghe bản đánh giá “Tự soi, tự sửa” của cấp ủy chi bộ đã có 6 ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng viên đều thống nhất với việc “Tự soi” của cấp ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung “tự soi” của các Đảng viên trong chi bộ; các Đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa” thẳng thẳn nhận định những tồn tại, hạn chế của bản thân, đồng thời đưa ra các khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có với không khí buổi sinh hoạt thật nghiêm túc.

 

 

                                         Đ/c Tôn Công Hải, tổ trưởng tổ chuyên môn 4,5 – phát biểu thảo luận

                                       Đ/c Nguyễn Thị Phong, trưởng ban thanh tra – phát biểu thảo luận

                     Đ/c Trần Thị Hồng Vân, tổ trưởng tổ chuyên môn 2,3 – phát biểu thảo luận

                                 Đ/c Hà Thu Nguyệt, tổ phó tổ chuyên môn 2,3 – phát biểu thảo luận

                                                 Đ/c Đinh Thị Lộc, TPT Đội – phát biểu thảo luận

                                         Đ/c Đặng Việt Cường, GV Thể dục – phát biểu thảo luận

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu của mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ, đồng thời đã giao nhiệm vụ cho các Đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là chuyên môn dạy học, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như là phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ Đảng viên tại chi bộ nhà trường.

 

 


Tác giả: Cô Nguyễn Thị Hồng Thương - GV Tiếng Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết