A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Công văn  số 348/PGDĐT ngày 30/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Trường Tiểu học Hương Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023 như sau:

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Hương Giang
Năm học 2022-2023

 

Thực hiện Công văn  số 348/PGDĐT ngày 30/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Trường Tiểu học Hương Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tuyển sinh tất cả trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) ở trên địa bàn xã Hương Giang;

- Tuyển một số trẻ ở xã Hương Thủy đã hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi tại trường Mầm non Hương Giang có nguyện vọng học tại trường tiểu học Hương Giang;

- Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, quy trình, đảm bảo công khai, công bằng, khoa học và đúng thời gian.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH;

 1. Nguyên tắc tuyển sinh:
 • Tuyển 100%  trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã Hương Giang vào lớp 1 theo kế hoạch phổ cập.
 • Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ GD ĐT và của Sở GDĐT Hà Tĩnh, của Phòng GD ĐT Hương Khê; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ 6 tuổi vào lớp 1, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

2. Đối tượng tuyển sinh:

 • Là những trẻ 6 tuổi tính theo năm sinh (sinh năm 2016).
 • Trẻ khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em người nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập và làm việc ở  Việt Nam có thể vào lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định nhưng không quá 3 tuổi. Nếu có trường hợp vào học muộn (vượt quá 3 tuổi) so với quy định thì báo cáo trực tiếp về Phòng GD ĐT để xem xét quyết định.
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Tuyển sinh vào lớp 1 theo phương thức xét tuyển;
 1. Hồ sơ tuyển sinh:
 • Đơn xin vào học (mẫu đơn của trường Tiểu học Hương Giang);
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non 5 tuổi;
 •  Bản photo sổ hộ khẩu (có công chứng hoặc có bản chính để đối chiếu);
 • Hồ sơ khuyết tật và các hồ sơ khác(nếu có);
 1. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 10/8/2022, cụ thể như sau:

 • Từ 30/5 đến 10/7/2022 trường Tiểu học Hương Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023;
 • Từ 15/7 đến 30/7/2022 trường Tiểu học Hương Giang thông báo kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh có trẻ 5 tuổi và nhân dân được biết;
 • Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022: Tuyển sinh;
 • Từ ngày 06/8/2022 đến hết ngày 09/8/2022: Hội đồng tuyển sinh tổng hợp hồ sơ tuyển sinh theo các biểu mẫu;
 • Sáng thứ Tư, ngày 10/8/2022 duyệt tuyển sinh tại Phòng GD ĐT;
 • Hồ sơ mang đi gồm:

+ Đơn xin vào học;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản photo sổ hộ khẩu (đã được trường kiểm tra, đối chiếu);     

+ Các loại hồ sơ cá nhân khác (nếu có: VD: Giấy xác nhận khuyết tật,...).

+ Danh sách tuyển sinh: 2 bản;

+ Danh sách biên chế học sinh theo lớp (mỗi lớp 2 bản);

+ Sổ phổ cập.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1.  Trường Mầm non Hương Giang phối hợp:
 • Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023 của trường Tiểu học Hương Giang, vùng tuyển sinh tới toàn thể phụ huynh trẻ thuộc đối tượng tuyển sinh;
 • Nhận đơn từ trường tiểu học Hương Giang phát cho phụ huynh vào ngày 25/5/2022;
 • Hiệu trưởng trường Mầm non phải chịu trách nhiệm hồ sơ trẻ 5 tuổi, bàn giao hồ sơ trước ngày 10/7/2022 cho cô Nguyễn Thị Soa – PHT trường tiểu học;
 1. Trường Tiểu học Hương Giang:
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên bản tin tại trường, trang thông tin điện tử của trường và chính quyền địa phương thuộc địa bàn tuyển sinh ít nhất 1 tuần;
 • Báo cáo với Đảng ủy, UBND xã kế hoạch tuyển sinh của nhà trường;
 • Thành lập Hội đồng tuyển sinh;
 • Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;
 • Tuyển sinh học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học;
 • Nhận hồ sơ trẻ 6 tuổi do trường Mầm non Hương Giang bàn giao;
 • Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ PCGD trên địa bàn phân công;
 • Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên có thẩm quyền giải quyết;
 • Lưu hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Pháp luật;
 • Duyệt hồ sơ tuyển sinh tại phòng GD&ĐT: 7 giờ ngày 10/8/2022;
 • Thông báo kết quả tuyển sinh: Trước ngày 15/8/2022;

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023 của trường tiểu học Hương Giang, yêu cầu các tổ chức, cán bộ, GVNV có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD ĐT                                                        
 • UBND xã;
 • Trường Mầm non;
 • Lưu: VT

                                                                                  Đặng Thị Thu


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Hương Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan