09/11/20  Tin của trường  11
“ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, đó là các giá trị dân chủ, dân quyền và một nhà nước mạnh mẽ, sáng suốt của dân. Ngày Pháp luật sẽ không chỉ giới hạn về mặt thời gian ở một ngày 9/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong học sinh ...
 23/10/20  Tin của trường  23
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Giang. Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2020, Liên đội trường Tiểu học Hương Giang tổ chức Đại hội Liên đội nhằm tổng kết công tác đội nhiệm kỳ 2019 - ...
 08/10/20  Tin tức - Sự kiện  33
Thực hiện nhiệm vụ của ngành GD- ĐT, chiều ngày 7/10/2020 trường Tiểu học Hương Giang  đã tổ chức  thành công  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.
 21/05/20  Tin của trường  231
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Để chuẩn bị cho chương trình GDPT 2018, ngoài việc rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy ...