A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ GIAO KHOÁN CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 778/PGĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Hương Khê về Kế hoạch khảo sát chất lượng và giao khoán chất lượng cấp tiểu học năm học 2022 - 2023.

Để nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của giáo viên,     học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường trong năm học 2022- 2023 và những năm học tiếp theo; trường TH Hương Giang xây dựng Kế hoạch Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học và giao khoán chất lượng năm học 2022-2023, với các nội dung như sau:

KẾ HOẠCH

Kiểm tra khảo sát chất lượng giao khoán chất lượng

m học 2022 - 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 778/PGĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Hương Khê về Kế hoạch khảo sát chất lượng và giao khoán chất lượng cấp tiểu học năm học 2022 - 2023.

Để nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của giáo viên,     học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường trong năm học 2022- 2023 và những năm học tiếp theo; trường TH Hương Giang xây dựng Kế hoạch Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học và giao khoán chất lượng năm học 2022-2023, với các nội dung như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • Việc kiểm tra khảo sát chất lượng và giao khoán chất lượng đầu năm học   nhằm mục đích đánh giá năng lực của học sinh để có phương pháp dạy học sát đối tượng, giúp nhà trường làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, làm cơ sở để phân công nhiệm vụ cho giáo viên phù hợp, đăng ký chỉ tiêu về chất lượng; giúp giáo viên có kế hoạch cụ thể, sát thực, khả thi để hỗ trợ kịp thời  học sinh còn hạn chế về năng lực và phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện. Không dùng kết quả kiểm tra đánh giá để làm căn cứ phân lớp.
  • Việc kiểm tra khảo sát chất lượng và giao khoán chất lượng đầu năm học  phải được tổ chức nhẹ nhàng, nghiêm túc, đảm bảo công bằng và khách quan, đảm bảo quy định trong tất cả các khâu của quá trình tổ chức thực hiện, bao gồm  việc xây dựng đề, đáp án, biểu điểm, coi, chấm bài và đánh giá phân loại học sinh.
  • Giáo viên chủ nhiệm lớp của năm học 2021 - 2022 và giáo viên được phân công nhận chủ nhiệm lớp năm học 2022 - 2023 cùng chịu trách nhiệm coi và chấm bài kiểm tra của học sinh. Nếu giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022 đã chuyển trường thì bố trí giáo viên phù hợp để coi, chấm thi đảm bảo khách quan, đúng quy chế, quy định.
  • Kết quả khảo sát chất lượng học sinh chỉ được công bố cho giáo viên trực tiếp dạy học, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp học biết để có giải pháp chỉ đạo và tổ chức dạy học phù hợp; không thông báo cho phụ huynh, học sinh hay các lực lượng, cá nhân khác, không sử dụng kết quả để xếp lớp...........

Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Hương Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết