09/11/22  Chuyên môn dạy học  27
Quả là mộtt tiết học vui!!! Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 thực hiện theo chương trình lớp 3 – chương trình GDPT 2018 , để phát huy tích cực sự chủ động sáng tạo của học sinh trong tiết học Toán –Bài 30: Em vui học toán . Không tạo áp lực  khi các em học môn Toán. Cô và trò lớp 3B đã thực hiện theo ...
 04/11/22  Chuyên môn dạy học  12
Chuyên đề hoạt động thư viện cụm chuyên môn cụm 1- Năm học 2022-2023
 17/10/22  Chuyên môn dạy học  20
Thực hiện Kế hoạch số 778/PGĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Hương Khê về Kế hoạch khảo sát chất lượng và giao khoán chất lượng cấp tiểu học năm học 2022 - 2023.Để nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của giáo viên,     học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong việc ...
 27/10/21  Chuyên môn dạy học  341
Ngày 22/10/2021, Ban giám hiệu trường tiểu học Hương Giang đã trao tặng phần thưởng của UBND Huyện Hương Khê, trường tiểu học Hương Giang và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thương (GV Tiếng Anh) cho hai em: Lương Hà Uyên 5B và em Nguyễn Trần Thảo Vy 5B đạt chứng chỉ TOEFL Primary do tổ chức IIG Việt Nam ...