TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG GIANG THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID 19 CHO HỌC SINH KHÔI 3,4,5 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP