HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 CỦA EM NGUYỄN TRẦN THẢO VY LỚP 5B VỚI TIẾT MỤC VĂN NGHỆ "BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU"